• 1.Hải sản của bạn bắt được ở đâu?

  Các nhà cung cấp của chúng tôi nằm ở những khu vực tốt nhất để sản xuất thủy sản ở Trung Quốc.

 • 2.Các sản phẩm thủy sản có theo bất kỳ quy định nào không?

  Sản phẩm và dịch vụ thủy sản tuân theo các quy định an toàn nghiêm ngặt nhất từ ​​Haccp ISO9001.

 • 3.Mối quan hệ với Môi trường như thế nào?

  Tiêu chuẩn ngành của chúng tôi nhấn mạnh đến môi trường sử dụng các phương pháp thu hoạch bền vững.

 • 4.Chất lượng và Đặc điểm Sản phẩm của Bạn là gì?

  Nhà máy cho phép chúng tôi bảo quản tất cả các điều kiện dinh dưỡng và nguyên bản của hải sản bao gồm hương vị, màu sắc, kết cấu và độ tươi.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật